מכון אסיף פועל לקידום הכתיבה והעריכה בישראל​
ללמוד מן הטובים ביותר
מכון אסיף: בית של כבוד למילים ולכותבים
לימודי עריכה לשונית וכתיבה עיונית ואקדמית בכריכה אחת
הקשבה • סבלנות • אמינות • מקצועיות
הוצאת ספרים • עריכה • ליווי וייעוץ • לימודי כתיבה ועריכה
דייקנות • יסודיות • אסתטיקה
שקופית קודמת
שקופית הבאה

דבר העורכת

לקסיקון שראל למונחי טקסט, עריכה, שיח וסגנון הוא לקסיקון מקוון, חופשי לשימוש חוקרים, סטודנטים וכלל הציבור, ללא תשלום וללא צורך בהרשמה, בהזדהות ובסיסמה. הערכים עוברים שיפוט עמיתים קפדני, ומועברים לאחר תיקונים ואישור העמית לעריכת לשון, הכוללת בין השאר בדיקת מבנה הערך והתאמתו לדרישות הלקסיקון.

עשרות מערכי הלקסיקון כבר פתוחים לשימוש, ועם הזמן יועלו שאר הערכים. חוקרים המעוניינים לסייע ברעיונות לתיקון, בהוספת תכנים, בעדכון ערכים וכן בכתיבת מונחים חדשים, יוכלו ליצור קשר עם ההוצאה לאור במייל או בטלפון (את הפרטים אפשר לראות בסוף הקדמה זו ובלקסיקון), ונקבל בשמחה כל פנייה. ערכים חדשים ייבחנו במערכת, ואם יימצא שהם מתאימים ללקסיקון הם יועברו לשיפוט. רשימת המונחים שנמצאים כבר על שולחן המערכת ומתעתדים לעלות ללקסיקון, מופיעה בסוף הקדמה זו.
חסרונו של לקסיקון מקצועי עברי מעודכן בתחומי השיח, הטקסט, הסגנון והעריכה מורגש זה כבר לנוכח התפתחויות בחקר השיח ובחקר הסגנון (שלזינגר, פרוכטמן ושראל, 2008) והתפתחות חקר העריכה (שרון, תשס"ח–תשס"ט; Bisaillon, 2007). ספרות המחקר הבלשנית הועשרה בשני מילונים עבריים הכוללים מונחים בחקר השיח ובחקר הסגנון – האחד של כהן, ינאי וניר (תשמ"ו): מילון מונחים עברי–אנגלי בבלשנות שימושית; והאחר – של שורצולד-רודריג וסוקולוף (תשנ"ב): מילון למונחי בלשנות ודקדוק. ואולם הללו חוברו לפני שלושה עשורים ומעלה, ומאז ראו אור התפתח חקר הבלשנות ובייחוד בלשנות הטקסט, ונטבעו מונחים חדשים שהיה צורך לרשום וללקט לתוך מילון חדש (שלזינגר, פרוכטמן ושראל, 2008).
תחום העריכה לא נכלל במילוני הבלשנות הללו, וגם לא במילונים אחרים למונחי מחקר. כמה סיבות להכללת תחום זה בלקסיקון הנוכחי. ראשית, הטקסט, השיח והסגנון הם עיקר עניינו של תחום העריכה. שנית, תחום זה משופע במונחים בעלי משמעויות עמומות ומשמעויות כפולות למונחים דומים, והלקסיקון יאפשר את הבהרתם. שלישית, תחום העריכה הוא שדה חדש של מחקר, והתכנים וההפניות הביבליוגרפיות בלקסיקון עשויים לעורר ולעודד חוקרים להעמיק בו ולקדם אותו.
תפקידו הראשון של הלקסיקון הוא להציג הגדרה קצרה ובהירה עבור המשתמשים הפסיביים, שיוכלו להסתייע בלקסיקון ברצותם להבין את המונחים כאשר הם נתקלים בהם. תפקיד נוסף הוא לחזק את ביטחונם של אלה שהמונחים מוכרים להם, אך בדיקה ובירור נוסף של משמעותם נחוץ להם לצורך שימוש פעיל במונחים. הלקסיקון, בניגוד למילון שיריעת הערכים שבו קצרה, מאפשר להביא תוכני רקע והסבר למעוניינים להבין מעט יותר את הנושא. תפקיד אחרון וחשוב של הלקסיקון הוא היכרות ראשונית עם הידוע בספרות המדעית ומתן כיוונים להמשיך בלמידה עצמית.
בהתאם לתפקידיו של הלקסיקון הוחלט ליצור אחידות מבנית, ככל שהתכנים מאפשרים. הוחלט לבנות את הערכים מן ההגדרה העניינית והממוקדת אל מעגל רחב יותר של רקע והסבר, משם לעבור לתכנים הנוגעים למחקר ולבסוף להגיע למעגל ההיקפי של נושאים חיצוניים להבהרת המונח. מבנה ערך בלקסיקון זה מסודר אפוא כך: (1) הגדרה, רצוי במבנה משפט שמני של א' = ב'; (2) הרחבה (מתן רקע, הסבר, פירוט, דוגמה); (3) מחקרים בנושא; (4) תוספות בהיקף הרחב, כגון מידע על מי שטבע את המונח.
בגוף הטקסט אפשר למצוא שתי צורות רישום הפניות, לפי העדפת מחבר הערך. בחלק מן הערכים מופיעות ההפניות בגוף הטקסט ובסוגריים, כמקובל בסגנון APA; ואילו בערכים אחרים המקורות מרוכזים בתחתית הערך, על מנת שלא לפגוע ברצף קריאת הערך. עם זאת הוחלט כי בערכים חדשים שייכתבו מכאן ואילך, יצוינו ההפניות בגוף הערך ובסוגריים על מנת לאפשר לקוראים לדעת על איזה מקור מתבסס כל תוכן המופיע בערך, ומכאן גם לדעת אילו תכנים הוסיף המחבר משלו.
במקרים שהחליט המחבר להוסיף מקורות להרחבה, הם מובאים בסיום. בתחתית כל דף יש שני קישורים לפריטים הביבליוגרפיים המלאים: האחד לרשימה הכוללת של כל המקורות בעברית המופיעים בלקסיקון, והאחר לרשימת כל המקורות בלועזית. הרשימות הביבליוגרפיות נערכו לפי סגנון APA (American Psychological Association), המקובל במדעי החברה, בשינויים קלים.
אברהם אבן-שושן (1977) כותב בהקדמה ל"המלון החדש" כי "עד שהגיע המחבר לסיומו של הכרך האחרון בדפוס, כבר נצטבר באמתחתו אוצר רב ומגוון של מונחים ותצורות-לשון חדשים שלא הוכנסו למילון" (עמ' ז'). הדבר הוביל להוצאת כרך מילואים, שלא הצליח למנוע את הצורך בהוצאה מחודשת של המילון כולו מקץ שנים אחדות. טכנולוגיית המחשב פטרה את כותבי המילונים, הלקסיקונים והאנציקלופדיות מ"עונש" זה.
רוברט ליו וגיל מוריס דה סכרייוור (Lew & de Schryver, 2014) מבחינים בין מילונים אלקטרוניים, מילונים דיגיטליים ומילונים מקוונים. למילונים אלקטרוניים יש גם חומרה, כלומר אפשר לאחוז במילון, לארוז אותו וכן הלאה; מילון דיגיטלי מופיע כתוכנה בלבד, ומכאן שאפשר לעבוד עם המילון לאחר שהותקן במחשב, ללא כל צורך בחיבור לאינטרנט; ואילו מילון מקוון הוא מילון באינטרנט. בקבוצה שלישית זו הם כוללים את המילונים הניתנים להורדה ולהתקנה במכשירים הניידים. לפי הבחנה זו, לקסיקון שראל הוא לקסיקון מקוון. בהיותו לקסיקון מקוון נפתחים אופני שימוש חדשים.
הערכים בלקסיקון שׂראל ניתנים לעדכון גם לאחר שפורסמו באתר, וכן אפשר להוסיף ערכים במספר בלתי מוגבל. הלקסיקון מרושת בקישורים פנימיים מערך לערך, ומכל ערך לרשימות הביבליוגרפיות. כמו כן יש קישורים חיצוניים מהרשימות הביבליוגרפיות למאמרים באינטרנט, הפתוחים לגישה חופשית. במקרים שנדרשת הפניה לערכים שנכתבו אך עדיין לא הועלו לאתר, נרשם בסוגריים ע"ע ושם הערך, למשל (ע"ע משלב). כשיועלה הערך משלב, ייעשה קישור מן המילה "משלב" אל הערך משלב, ללא ציון ע"ע.
חיפוש הערכים נעשה על ידי הקלדת המונח המבוקש במלבן החיפוש למעלה מימין, מה שמייתר את הצורך בסידור אלפביתי, ונמנע הצורך בחיפוש מייגע. לכל ערך נוספו תוויות (מילות מפתח) המקלות על החיפוש. כלל התוויות המופיעות בצד ימין של המסך מסודרות לפי שכיחות, כשהתווית השכיחה ביותר מופיעה ראשונה ובגופן גדול. כדי להקל את קריאת הערכים על מסכי המחשב והמכשירים הניידים מוגשים הערכים בפסקאות קצרות מהמקובל בספר מודפס. הלקסיקון המקוון מאפשר למנהלי האתר מעקב אחר מצב הכניסות לאתר, ומספק נתונים וניתוחים סטטיסטיים על הכניסות לערכים השונים. נתונים אלו עשויים לסייע בהמשך פיתוח הלקסיקון.
הלקסיקון נקרא על שם ד"ר צבי שׂראל, ממניחי יסודות הבלשנות המודרנית בעברית ומייסד כתב העת "חלקת לשון". שׂראל יזם את בניית הלקסיקון, וכיוון מלכתחילה להוציאו בפלטפורמה דיגיטלית, מה שהסתייע בסופו של דבר. הוא כתב מאה ערכים. חברו אליו בדרכו ד"ר יצחק שלזינגר ופרופ' מאיה פרוכטמן הן בכתיבת ערכים והן בהצגת הלקסיקון בכנסים בינלאומיים. לאחר מכן הוזמנה להשתתף במיזם כותבת שורות אלו, ומאוחר יותר הצטרפה אלינו ד"ר חיה פישרמן כעורכת משנה, שתרומתה רבה ביותר בעריכת הערכים ובהעלאתם לרשת. בתחתית כל ערך כתוב שמו של מחבר הערך. רשימת מחברי הערכים נמצאת בכל דף בצד ימין, מסודרת לפי מספר הערכים שתרמו המחברים ללקסיקון בסדר יורד, ועל כן ד"ר צבי שראל, שכתב את מספר הערכים הרב ביותר, הוא הראשון ברשימה.
תודתי נתונה מעומק לבי לחברים הנכבדים מאיה פרוכטמן ויצחק שלזינגר על שיתוף הפעולה, לחיה פישרמן על התגייסותה למאמץ המשותף ולמירי מעוז, רונית הורביץ ועתליה רוזנברג מהוצאת אסיף, על הנכונות לסייע לקידום האתר.
תקוותנו שהלקסיקון המקוון, "לקסיקון שראל למונחי טקסט, עריכה, שיח וסגנון", יביא תועלת למחקר ולציבור המתעניינים, ויגשים במלואו את חלומו של ד"ר צבי שראל.
אסיה שרון


מקורות

אבן-שושן, א' (תש"ל). המילון החדש. ירושלים: קרית ספר.
כהן, א', ינאי, י' וניר, ר' (תשמ"ו). מילון מונחים בבלשנות שימושית: עברי–אנגלי. ירושלים: אקדמון.
פרוכטמן, מ', שלזינגר, י' ושראל, צ' (2008, יוני). מתווה לחיבור מילון מונחים בבלשנות. הרצאה בכנס ה-26 של איגוד הפרופסורים לעברית (National Association of Professors of Hebrew, NAPH), מונטריאול, קנדה.
שורצולד-רודריג, א' וסוקולוף, מ' (תשנ"ב). מילון למונחי בלשנות ודקדוק. אבן יהודה: רכס.
שרון, א' וצבר בן יהושע, נ' (2009). "ליצור את החיבור הראוי בין יצירה, יוצר, לשון תקינה וקורא": מטרות של עורכים לשוניים – צרכים וסתירות. העברית ואחיותיה, ח–ט, עמ' 118–93. http://www.assif-pub.com/image/users/156741/ftp/my_files/editorsarticle.pdf?id=3745254
Bisaillon, J. (2007). Professional editing strategies used by six editors. Written Communication, 24(4), 295-322.
Lew, R., & De Schryver, G.-M. (2014). Dictionary users in the digital revolution. International Journal of Lexicography, 27(4), 341–359. doi:10.1093/ijl/ecu011
דרכי התקשרות:  assif.pub@gmail.com     054-4441746


רשימת המונחים

אוסטין
אופנות
אוקסימורון
אוריינות
אטימולוגיה
אידיולקט
אירוניה
אירוע תקשורתי
אלוזיה
אסטרטגיות קריאה
ארכאיזם
אתנו-מתודולוגיה
בדיחה
בחירה סגנונית
בינוני
בין-טקסטואליות
בלוג
בלשנות דיאכרונית
בלשנות הטקסט
בלשנות יישומית
בלשנות מעמתת
בלשנות סינכרונית
גזירה
גזירה לאחור
גרייס
גרירה
דה-סוסיר
דחיסות מילונית
דחיסות תחבירית
דיאלקטולוגיה
דיגלוסיה
דינמיות וסטטיות
דקדוק מתאר
דקדוק פוסקני
האסכולה הבלשנית של  פראג
האסכולה הבלשנית של לונדון
האקדמיה ללשון העברית
הבנת הנקרא
הגהה
הומור
היפרטקסט
היקרות
היקש
הכינויים
הלחם
הלימות לשונית
המכתב כסוגה ספרותית
המללה
המשולש הרטורי של אריסטו
הקשר
הרכב
ז'רגון
חומסקי
חזית ורקע
חידוש ונתון
חינוך לשוני
חלקי דיבר
חקר השיח
חשיבה ביקורתית
טיפולוגיה של טקסטים
טקסט מפעיל
טקסט נורמה
טקסט סמוי
טקסט קנוני וטקסט פופולרי
טקסט, שיח
יאקובסון
ידע הלשון
ידע קודם, ידע עולם
יומן אישי כסוגה ספרותית
יחידת שיח מזערית
יחסים לוגיים
יידוע
כיווני התקדמות בקריאה
כינויים
כשירות לשונית
כשירות תקשורתית
כתיב
לכידות
לעז בעברית המודרנית
לשון אנליטית
לשון בינונית
לשון המונית
לשון הספרות העברית המודרנית
לשון העיתונות
לשון ילדים
לשון ילידית
לשון משותפת
לשון נקייה
לשון סגי נהור
לשון סינתטית
לשון שוליים
לשונות מיוחדות
מארג הטקסט
מבנה המקרו
מבנה רטורי
מבעי חלל
מגביר
מובאה וציטוט
מוטו
מוספית
מוספית מילונית
מטא-לשון, מטה-שפה
מטרת השיח
מידע וידע
מילה המונית
מילות חיבור
מילות טאבו
מילות טאבו
מילות יחס
מילות שעבוד
מילת גג
מילת תבנית ומילת תמנית
מילת תוכן
מילת תפקוד
מיקרוסטיליסטיקה
מכבסת מילים
מעינות
מפורשות
מקרוסטיליסטיקה
מקרוסטיליסטיקה
משל
משלב
משלב תקני
משמעות והשתמעות
מתאר פעולה
מתחמים סותמים
נונסנס
נטייה
ניתוח השיחה
נתון וחידוש
סאטירה
סוגה
סוגל סגנוני
סוציולינגוויסטיקה
סוציולקט
סטיליסטיקה כמותית
סכמות קוגניטיביות
סלנג
ספרות הילדים ולשונה
סרל
עובדה ודעה
עודפות
עולם השיח
עומס קוגניטיבי
עזרי ניווט
עיבוד
על-תקינות, תת-תקינות
ערוצי תקשורת
עריכה
עריכה לשונית, עריכת לשון
עריכה עצמית
פארא-לשון
פועל
פורמליות הנסיבות
פורמליות של טקסט
פידג'ין
פיסוק
פעולות דיבור
פרופוזיציה
פתגם
צופן, הצפנה ופענוח
צירוף כבול
קבילות לשונית
קדם-הנחות
קהל יעד
קורפוס
קישוריות
קריאול
קריאות, מבחני קריאות
קשרי שיח
רבדים בלשון
רובד לשוני
רטוריקה
שאילה זרה
שונות לשונית
שורש
שורש תנייני
שיח אינטראקטיבי
שיח אקדמי
שיח בפשקווילים
שיח היצגי
שיח טיעוני
שיח לימודי
שיח מעורב
שיח מקוון
שיח נרטיבי
שיח פוליטי
שיח שבשתיקה
שיח תיאורי
שיח תרפויטי
תיהלוך הטקסט
שם עצם
שם פועל
שם פעולה
שם תואר
שפה שנייה
תואר פועל
תורת הסגנון
תזוזה קטגוריאלית
תחדיש
תיקון-יתר
תכנון לשון
תמה ורמה
תמניות ותבניות
תעביר
תעצים
תעקיף
תעתיק
תפקודי התקשורת של הלשון
תקינות לשונית
תקציר
תקשורת
תקשורת וחינוך
Open chat
1
לחצו על הכפתור שלמטה כדי להשאיר לנו הודעה בווטסאפ, נחזור אליכם בהקדם.